نویسنده = غلامرضا مجردی
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 21-44

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی


تحلیل کیفی چالش های پیش‌روی شکل گیری زنجیره ارزش سیب زمینی در استان همدان (مورد مطالعه: کشاورزان پیشرو)

دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 49-65

طاهره چرخ تابیان؛ غلامرضا مجردی؛ گیرما گبرسنبت؛ حیدر قلی زاده