نویسنده = مصطفی احمدوند
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت تضاد آب کشاورزی در حوزه آبخیز گاوشان: راهکارهای مبتنی بر راهبرد همکاری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-111

مریم تاتار؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مصطفی احمدوند


2. واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-228

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ ناصر نوشادی؛ مریم شریف زاده


3. تعیین‌کننده‌های فعالیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

محسن مهدیان بروجنی؛ مصطفی احمدوند