نویسنده = مریم شریف زاده
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-228

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ ناصر نوشادی؛ مریم شریف زاده


2. چالش های مدیریت آب زراعی گندم کاران شهرستان خرم بید

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-218

عاطفه ابدام؛ مریم شریف زاده


3. آسیب‌پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده خشکسالی: مورد مطالعه شهرستان هیرمند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-88

عاطفه آشتاب؛ مریم شریف زاده


4. واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


5. تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مصطفی احمدوند؛ مهدی نوری پور؛ مریم شریف زاده