نویسنده = مریم شریف زاده
واکاوی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی دهستان کاکان شهرستان بویراحمد

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 73-87

مریم شریف زاده؛ ویدا عل یاری؛ ندا علی یاری؛ علی غلامی‌کالوس


واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-228

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ ناصر نوشادی؛ مریم شریف زاده


چالش های مدیریت آب زراعی گندم کاران شهرستان خرم بید

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 205-218

عاطفه ابدام؛ مریم شریف زاده


واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده