نویسنده = سید حمید موحد محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2019.93494

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی


2. رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-173

10.22034/iaeej.2019.93518

بهروز فاتحی خوزانی؛ سید حمید موحد محمدی؛ عبدالمطلب رضائی