نویسنده = مسعود برادران
تعداد مقالات: 2
1. درک رفتار زیست‌محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-70

10.22034/iaeej.2020.189059.1433

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


2. تبیین سناریو، راهبردها و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-165

10.22034/iaeej.2019.95289

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران؛ امیر حسین علی بیگی