کلیدواژه‌ها = توان سازگاری
تبیین عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری خانوارهای کشاورز در شرایط خشکسالی

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 113-129

حسین کوهستانی عین الدین؛ طاهره ملکی؛ مرضیه کشاورز


سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 169-182

کیومرث زرافشانی؛ فخرالدین خالدی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیدا شرفی