کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
عوامل مؤثر بر پذیرش فعالیت‌های حفاظت خاک در بین کشاورزان شهرستان گرمسار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-73

کورش رضائی مقدم؛ لاله صبور؛ میثم منتی زاده


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 121-133

روح‏ اله رضائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ نفیسه صلاحی مقدم