کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-62

مرضیه موسوی؛ سعید محمد زاده؛ عبدالعظیم آجیلی


3. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-113

مرجان منصوری؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ مهدی امامدادی طارمی