کلیدواژه‌ها = تأثیر اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2019.93494

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی