کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز مروجان پهنه‌های کشاورزی در شهرستان بویر‌احمد

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 71-86

ناهید کمالی مقدم؛ مصطفی احمدوند؛ محمد امیری اردکانی


تحلیل رابطه ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد وظیفه ای و زمینه ای کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 129-144

حمید کریمی گوغری؛ شبیر کرمی؛ احمد رضوانفر


تحلیل اثر عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ ای و زمینه‏ ای کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 19-33

حمید کریمی گوغری؛ سید ابوالحسن ساداتی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی