کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-51

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی


5. ارزیابی و سنجش پایداری زراعت برنج با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-126

عباس امینی؛ سید هدایت اله نوری؛ بیتا اصلانی سنگده


7. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی