کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تحلیل چالش ها و موانع صدور گواهی سلامت محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه کارشناسان

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 83-103

سمیه کردعلیوند؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی


عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت‌های ترویج کشاورزی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 197-209

شاپور ظریفیان؛ محمد رضا اسماعیلی متین؛ حسین راحلی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی