کلیدواژه‌ها = SWOT
تعداد مقالات: 4
2. راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


4. تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 229-246

سید احمد محمدی نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ مسعود برادران