کلیدواژه‌ها = تحلیل راهبردی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی


2. تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-51

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی