کلیدواژه‌ها = استان فارس
واکاوی آسیب‌پذیری زنان روستایی از نوسانات اقلیمی: مورد مطالعه استان فارس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-97

معصومه مؤیدی؛ داریوش حیاتی؛ عزت اله کرمی؛ کورش رضائی مقدم


سیستم‌های عمده تغییر کاربری زمین در کشاورزی استان فارس

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 197-214

مهسا فاطمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


نگرش زیتون‌کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-46

مدینه جاویدی؛ داریوش حیاتی


نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم