کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی


3. تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-100

10.22034/iaeej.2019.96422

نازنین کیانمهر؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی


5. عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله‌های علمی در علوم کشاورزی در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


8. ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


10. سازه‌های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

شبیر کرمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی