کلیدواژه‌ها = سناریوهای آینده
زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2020.232032.1527

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده