کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-132

ساجده مشایخی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی؛ علی اصغر میرک زاده


2. بررسی انگیزه زنان روستایی از راه‌اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی ـ ‌محور در استان‌های گیلان و مازندران

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 77-87

بهمن خسروی پور؛ مریم طهماسبی؛ مسعود برادران


4. تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد (مورد مطالعه استان‌های کرمانشاه و همدان)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-79

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل؛ مینا ضمیری آراسته؛ مهدی رحیمیان


5. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-159

رحیم کاظمی؛ جعفر یعقوبی؛ امیر نعیمی


7. اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-204

مرضیه فراشی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


9. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


11. عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی