کلیدواژه‌ها = کشاورزان
درک رفتار زیست‌محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-70

10.22034/iaeej.2020.189059.1433

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


تحلیل رفتار کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی در شهرستان‎ ساری

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 49-59

بیژن ابدی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ محمد رضا مرشدلو


شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی