کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-38

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل


2. سنجش آسیب‌پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان‌های کرمانشاه، جوانرود و گیلانغرب)

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-143

ساسان نادری؛ رضوان قنبری موحد؛ سعید غلامرضایی


3. سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-144

مرضیه نوروزی؛ داریوش حیاتی


4. نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفریـنی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-113

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی