کلیدواژه‌ها = مدیریت آبیاری
تعداد مقالات: 1
1. چالش های مدیریت آب زراعی گندم کاران شهرستان خرم بید

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-218

عاطفه ابدام؛ مریم شریف زاده