کلیدواژه‌ها = وزارت جهاد کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش ترویج کشاورزی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 61-75

مجید رضا خداوردیان؛ پیمان فلسفی؛ صفت اله رحمانی؛ سمیه جنگچی کاشانی


2. تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-87

امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ پریسا نجفلو