کلیدواژه‌ها = مدیریت تلفیقی آفات
سازه‌های مؤثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 199-214

محمد محمد رضایی؛ داریوش حیاتی


موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 211-227

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ حسین احمدی گرجی؛ زهرا نامجویان شیرازی؛ مجتبی دهقانپور