کلیدواژه‌ها = نشریه‌های علمی- پژوهشی
تحلیل محتوای مقالات تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزی در ایران (1392- 1388)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 229-249

محمد‌صادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله؛ هاجر افتخاری