کلیدواژه‌ها = سموم شیمیایی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل رفتار ایمنی - بهداشتی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-183

ابوالمحمد بندری؛ اصغر باقری؛ مجتبی سوختانلو


3. عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه‌داران استان زنجان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-131

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس


4. بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: کاربرد مدل اعتقادات سلامت

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-29

مسعود یزدان پناه؛ کبری توکلی؛ افشین مرزبان