کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی- روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی