تعداد مقالات: 249
2. مقایسه رضایتمندی کشاورزان از اجرای طرح تسطیح مهندسی و لیزری در استان فارس

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


3. شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


4. تحلیل سازه‌های پیش برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-15

غلامرضا مجردی؛ سیده شیرین گلباز؛ حمیده عطایی


5. شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی


6. عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه های تمرکز زدایی ترویج کشاورزی کشور

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

مصطفی مرادی کفراج؛ احمد رضوانفر؛ ایرج ملک محمدی


8. سازه‌های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

شبیر کرمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


9. تعیین کننده‌های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

نوشا ناهید؛ عزت اله کرمی


10. تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت برتون


13. تحلیل سازه ‏های محیط‌ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ‏زیست روستاییان شهرستان باغ‏ملک استان خوزستان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

امیر نعیمی؛ روح اله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور


14. مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-19

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


15. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398


16. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


17. سخن سردبیر

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399


18. سخن سردبیر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


19. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2019.93494

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی


21. زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2020.232032.1527

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


23. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


25. تعیین مولفه‌های تاثیرگذار بر نیت بهره‌برداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 16-30

حجیر آزادی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه