دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تدوین الگوی توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با محوریت امنیت غذایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری بنیانی و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

یاسر محمدی؛ زینب اسدپوریان


بررسی پیامدهای اجتماعی احداث سد ایوشان بر مناطق روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

کبری پیرداده بیرانوند؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی


تحلیل عملکرد محققان در سایت‌های جامع الگویی از دیدگاه کشاورزان (مورد مطالعه: استان‌های البرز، فارس، سیستان و بلوچستان و لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

جواد قاسمی؛ حسن علیپور؛ ندا علیزاده


اشتغال‌پذیری جوانان روستایی و مهارت‌های دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

احمد یعقوبی فرانی؛ مهرناز خیاطی


راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش در نظام نوین ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

زهرا طاهری؛ عنایت عباسی؛ مسعود بیژنی؛ جواد قاسمی


واکاوی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی دهستان کاکان شهرستان بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

مریم شریف زاده؛ ویدا عل یاری؛ ندا علی یاری؛ علی غلامی‌کالوس


ترسیم و تحلیل نقشه ی علمی کارآفرینی روستایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

فاطمه کاظمیه؛ اسماء عیدی


تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و سیب (مورد مطالعه: منطقه‌ی بندان شهرستان دنا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس؛ محبوبه آسیمه


ارزیابی اثربخشی مدیریت مزارع کشاورزی بر مبنای پهنه‌بندی دشت‌ها: مورد مطالعه شهرستان پاسارگاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

آرمان بخشی جهرمی


تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی