دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2020.189059.1433

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


2. شناسایی مؤلفه‌های سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی در (دشت مغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2021.240418.1545

میلاد جودی دمیرچی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


3. چالش‏ ها و راهکارهای توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2021.244187.1552

زهرا اطهری


4. مهم ‏ترین پیش‏ بینی ‏کننده ‏های ریسک سلامتی کشاورزان در مصرف سموم شیمیایی (مورد مطالعه: کشاورزان سیب زمینی کار استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2021.261653.1578

مجتبی سوختانلو؛ مسلم سواری؛ حسام الدین غلامی


5. تحلیل نیت رفتاری استفاده از سیستم‏های آبیاری خورشیدی در بخش کشاورزی شهرستان نقده: همگرایی مدل‏های TPB و TAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.22034/iaeej.2021.275508.1602

لطیف حاجی؛ یادگار مومن پور؛ حمید کریمی


6. واکاوی پایداری صنعت نوغانداری در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2021.271425.1596

محمدکریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی