دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر توانمندی و تاب‌آوری بر موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

سعید کریمی؛ ساجده کریمی‌راد؛ حمید کریمی


دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار در استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

منصوره کاشف گنج دره در؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


سنجش تمایل کشاورزان دشت جیرفت نسبت به کشت محصولات متناسب با منابع آبی: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل اعتقاد سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

محسن عادلی ساردوئی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی؛ حسن خسروی


اعتبارسنجی ابعاد شکل‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

سمیه بطحایی؛ امیر علم بیگی؛ جواد قاسمی


شناسایی راهبردهای موثر بر افزایش تاب‌آوری کشاورزان در مواجهه با خشکسالی در دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

مهرداد نیکنامی؛ زهرا خاکی‌فیروز؛ مرضیه کشاورز؛ محمدصادق صبوری


تحلیل بازیگران مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز کرخه علیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

فاطمه سپهوند؛ کریم نادری مهدیی؛ سعید غلامرضایی؛ مسعود بیژنی


سنجش سطح پایداری سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی شهرستان سلسله در استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

فاطمه کاظمیه؛ اسماء عیدی؛ محمد اسدالهی


عوامل مؤثر بر بکارگیری رفتار صرفه‏ جویانه در مصرف آب خانگی: مطالعه‏ موردی خانوارهای روستایی شهرستان باغ ملک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

مسلم سواری؛ آمنه سواری ممبنی؛ حامد ایزدی