دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد آینده پژوهی در شناساییی و تحلیل مؤلفه های مؤثر بر چالش های پیش‌رو توسعه کشت گل محمدی در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/iaeej.2023.395471.1727

رحیم ساعی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ امیر علم بیگی


بررسی موانع و بازدارنده‌های استقرار کارآفرینی سبز در واحدهای تولید گلخانه‌ای استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22034/iaeej.2023.408862.1745

زبیده کوچکی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ طاهر عزیزی خالخیلی


تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی کشاورزی از مأموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22034/iaeej.2024.409251.1746

مهتاب پورآتشی


واکاوی عوامل اثرگذار بر تنبلی اجتماعی در بین مدیران تعاونی‌های خدماتی روستایی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/iaeej.2023.183899

مرجان واحدی؛ همایون مرادنژادی؛ عماد سلامت


تدوین سناریوهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان هریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.22034/iaeej.2023.185223

فاطمه کاظمیه؛ حسین کوهستانی؛ امیرعلی وظیفه


رفتار مسئولانه‌ی محیط‌زیستی گردشگران پارک جنگلی طاق‌بستان: جایگاه گونه‌های ارزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.22034/iaeej.2024.414858.1754

منیژه لطفوی؛ لاله صالحی؛ فیض الله منوری فرد


واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.22034/iaeej.2023.185224

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ طاهر برزگر؛ عصمت مهاجری؛ یونس خسروی