سنجش تمایل کشاورزان دشت جیرفت نسبت به کشت محصولات متناسب با منابع آبی: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل اعتقاد سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

2 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 هیئت علمی دانشگاه تهران

5 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Assessing the Jiroft Plain Farmers’ Intention to Cultivate Crops Based on Water Resources: The Application of the Theory of Planned Behavior and Health Belief Model

نویسندگان [English]

  • Mohsen Adeli Sardooei 1
  • Ali Asadi 2
  • Khalil Kalantari 3
  • ali akbar barati 4
  • Hasan Khosravi 5
1 Dep. of Agricultural Management and Development, University of Tehran., Faculty member, University of Jioft
2 Dep. of Agricultural Management and Development
3 Dep. of agricultural management and development, University of Tehran
4 Faculty / Tehran University
5 Faculty of natural resources, University of Tehran
چکیده [English]