دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-263 
تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت کلزا (کشت دوم) در شالیزارهای استان گیلان

صفحه 1-10

محمدکریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ زهرا رحیم نژاد بالاگفشه


واکاوی آسیب‌پذیری زنان روستایی از نوسانات اقلیمی: مورد مطالعه استان فارس

صفحه 81-97

معصومه مؤیدی؛ داریوش حیاتی؛ عزت اله کرمی؛ کورش رضائی مقدم


سازه‌های مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه استان تهران

صفحه 235-249

غلامحسین حسینی نیا؛ شهرام مقدس فریمانی؛ ناصر معرفت قره‌بابا