دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-248 
2. ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


14. موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار)

صفحه 211-227

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ حسین احمدی گرجی؛ زهرا نامجویان شیرازی؛ مجتبی دهقانپور


15. تحلیل محتوای مقالات تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزی در ایران (1392- 1388)

صفحه 229-249

محمد‌صادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله؛ هاجر افتخاری