دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-268 
8. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


9. تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش

صفحه 153-169

مرضیه نظری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران