شناسایی قصد به‌کارگیری عملیات خوب کشاورزی در میان توت‌فرنگی‌کاران شهرستانهای مریوان و سروآباد : کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 ترویج وآموزش، کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشگاه زنجان

10.22034/iaeej.2020.225386.1515

عنوان مقاله [English]

Identifying the Intention of Applying Good Agriculture Practices among Strawberry Growers in Marivan and Sarvabad province: Application of the Theory of Planned Behavior

نویسندگان [English]

  • Amir Naeimi 1
  • behzad ranjbar 2
  • Mohammad Badsar 3
1 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development Zanjan University
2 education, agricultural, zanjan, iran
3 University of Zanjan