اخبار و اعلانات

اطلاعیه در خصوص بارگذاری آخرین شماره نشریه وبارگذاری شماره آتی

به استحضار می رساند که جدیدترین شماره مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در شهریور ماه 99 در سایت مجله بارگذاری شده است و شماره آتی نیز طبق روال سال‌های پیشین در اواخر اسفند ماه 99 بارگذاری خواهد گردید.

مطالعه بیشتر