توجه: دوره (جلد)های2 تا 10 مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی در سایت قدیم به آدرس  /http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej   قابل دسترس می باشد.

 

 توجه: به منظور رعایت اخلاق علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، مقالاتی که در این نشریه، فرآیند بررسی و داوری را طی می نمایند، به وسیله نرم افزار همانند یاب، مورد کنترل دقیق قرار خواهند گرفت.

 

* نوع مقاله‏ های قابل انتشار در این نشریه عبارتند از: مقاله های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، مفهومی، کاربردی

 

* نرخ پذیرش مقالات در این نشریه علمی: 19 درصد

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-247 

1. مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

صفحه 1-19

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


2. شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏ شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

صفحه 21-35

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ علیرضا نیکویی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ بهروز حسن پور


3. سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


6. تبیین راهبرد‏های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم

صفحه 83-105

فریبا ملایی؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ سید احمدرضا پیش بین