واکاوی دیدگاه‌ها و رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دهستان بالادربند، استان کرمانشاه )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

10.22034/iaeej.2020.229358.1522

عنوان مقاله [English]

Analyze farmers' views and behavior on groundwater conservation (Case study: Bala darband rural district, Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • heshmatollah saadi 1
  • Saeid Hedayati-nia 2
1 Bu Ali Sina UNIVERSITY
2 Faculty of Agriculture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran.