کلیدواژه‌ها = ریسک اخلاقی- اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-200

صدیقه قاسمی تزنگی؛ مصطفی احمدوند؛ عزت اله کرمی