کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 3
2. شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-71

نسیم وطن خواه؛ کورش رضائی مقدم


3. تحلیل زمینه های خود اشتغالی و اشتغالزایی دروس تخصصی رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-159

رضا موحدی؛ طاهره چرختابیان