کلیدواژه‌ها = سرمایه اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کننده‌های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

نوشا ناهید؛ عزت اله کرمی