کلیدواژه‌ها = معیشت
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان مراغه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-81

حلیمه رزمی؛ علی شمس


2. آسیب‌پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده خشکسالی: مورد مطالعه شهرستان هیرمند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-88

عاطفه آشتاب؛ مریم شریف زاده