نویسنده = غلامحسین زمانی
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی رشد اخلاقی کشاورزان در بهره ‏برداری از منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه‏ ی شهرستان خرم ‏آباد)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-89

میثم منتی زاده؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ منصور زیبایی


2. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


3. تأثیر ویژگی های فردی، حرفه ای و هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه دهیاران روستایی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-46

احسان معصومی؛ غلامحسین زمانی


4. عوامل مؤثر برنیت مهاجرت جوانان روستایی عضو و غیر عضو تعاونی‌های کشاورزی شهرستان مرودشت

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-35

اشکان خطیر؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی


5. سیستم‌های عمده تغییر کاربری زمین در کشاورزی استان فارس

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-214

مهسا فاطمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


6. واکاوی هنجارهای اخلاقی زیست محیطی کشاورزان: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان شیراز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-65

میثم منتی زاده؛ غلامحسین زمانی؛ سعید غلامرضایی