کلیدواژه‌ها = ترویج کشاورزی
تعداد مقالات: 7
3. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-141

10.22034/iaeej.2019.93511

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ داوود روزانه


4. شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏ شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-35

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ علیرضا نیکویی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ بهروز حسن پور


5. مدیریت تضاد آب کشاورزی در حوزه آبخیز گاوشان: راهکارهای مبتنی بر راهبرد همکاری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-111

مریم تاتار؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مصطفی احمدوند


6. واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


7. شبیه‌سازی رفتار مصرف انرژی در نظام‎های گلخانه‎ای شهرستان یزد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-99

بیژن ابدی؛ منصور شاه ولی