نویسنده = طاهره ملکی
تبیین عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری خانوارهای کشاورز در شرایط خشکسالی

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 113-129

حسین کوهستانی عین الدین؛ طاهره ملکی؛ مرضیه کشاورز


سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی