راهنمای نویسندگان

 

 مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی مقاله‌های پژوهشی که به زبان فارسی نوشته شده و پیش از این در مجله‏ های داخلی و خارجی انتشار نیافته و همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشند را در حوزه مطالعات و پژوهش‏ های زیر، با رعایت نکات ذکر شده در این راهنما جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می‏ دهد:

 

ترویج کشاورزی پایدار، آموزش‏ های رسمی و غیر رسمی کشاورزی پایدار، ابعاد انسانی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی در بخش کشاورزی، تعاونی‏ ها و تشکل‏ های کشاورزی و روستایی، نوآوری‏ های کشاورزی و روستایی، زنان روستایی، جوانان روستایی، جامعه شناسی کشاورزی، ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست و منابع تولید در بخش کشاورزی.

 

 این مجله، یافته‏ های پژوهشی را به صورت‏ های زیر منتشر می‏ کند:

مقاله های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، مفهومی، کاربردی که در رابطه با پژوهش‌های علوم ترویج و آموزش کشاورزی پایدار نوشته شده باشند.

مقاله‌های دعوتی یا تحلیلی که بنا به تقاضای شورای دبیران مجله، از فرد خاصی درخواست شوند.

 

شیوه ی نگارش مقاله‌ها

لازم است نویسندگان مقاله‌ها،  استانداردهای زیر را رعایت کنند:

  نسخه اولیه ی هر مقاله  به صورت تایپ کامپیوتری با نرم افزار Office 2007  و در ابعاد 29× 21 سانتیمتر و با حفظ 2/5 سانتیمتر حاشیه از هر طرف و فاصله خطوط 1/5 سانتیمتر تهیه و ارائه شود. نوع قلم متن اصلی مقاله ،B Nazanin و اندازه قلم  ، 12 انتخاب  شود. در نگارش مقاله‌ها توصیه می‌شود که تا حد امکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز شده، نام‌ها و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و معادل انگلیسی آن در پرانتز و در جلو همان واژه نوشته شود. بکارگیری واژه‌های مصوب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی توصیه می‌شود.

در صورتی که مقاله‌ای حامی مالی داشته باشد، در پایان مقاله و در قسمت سپاسگزاری ذکر نام حامی مالی، الزامی است.

 

بخش‌های مختلف مقاله باید به صورت زیر تهیه شوند:

1-شناسه مقاله

لازم است به همراه هر مقاله ،  یک صفحه در برگیرنده عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسنده یا نویسندگان مقاله، نام و نشانی مؤسسه‌ای که نویسنده یا نویسندگان در آن جا اشتغال دارند و نام محلی که پژوهش‌ مورد نظر در آنجا صورت گرفته است همراه با شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی ارسال گردد.

 

2-عنوان مقاله

عنوان مقاله باید منعکس کننده محتوای مقاله بوده، ساده و به راحتی قابل درک باشد. توصیه می‌شود، در عنوان مقاله تا حد ممکن از واژه‌های کلیدی استفاده شود. عنوان مقاله نباید بیش از 20 کلمه باشد.

 

3- چکیده

چکیده مقاله باید در 100 تا 200 کلمه بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. از آنجا که بیشتر خوانندگان فقط به چکیده مقاله دسترسی دارند، لازم است که این قسمت از مقاله با دقت کافی و روان نوشته شود. در ضمن چکیده هر مقاله ممکن است توسط مراکز و مؤسسات خدمات رسانی اطلاعات و منابع علمی منتشر شود. در پایان چکیده لازم است که بین سه تا پنج واژه‌های کلیدی ( Keywords) آورده شود.

 

4- مقدمه

در این بخش بایستی موضوع مورد پژوهش معرفی شده، فرضیه مورد نظر تعریف گردیده، به اهم کارهای پژوهشی انجام شده پیشین اشاره کرده، زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شده و هدف بررسی مشخص گردد. اگر در این تحقیق روش جدیدی به کار برده شده است باید دلایل برتری آن نسبت به روش‌های دیگر ذکر گردد. هدف اصلی این بخش این است که اطلاعات کافی قبلی در خصوص موضوع مورد پژوهش داده شود که خواننده بتواند نتایج را درک کرده و آن ها را نسبت به کارهای قبلی انجام شده بدون مطالعه منابع اصلی، مقایسه و ارزیابی نماید. بهنگام بودن پیشینه نگاشته‌ها ضروری است.

*- از آوردن معادل لاتین واژه ها و یا سایر توضیحات در پاورقی خودداری شود. این موارد باید درون پرانتز ،در جلوی همان واژه و در متن نوشته شود.

 

5- روش پژوهش

در این قسمت باید شرح دقیق و کامل روش پژوهش مورد استفاده آورده شود. در صورتی که از روش‌های متداول منتشر شده استفاده می‌شود. از شرح آن ها خودداری گردد و فقط به ذکر منبع اکتفا شود. ولی اگر از روش جدیدی استفاده شده است، شرح کامل آن ضرورت دارد. در مورد تغییرات ایجاد شده در روش‌های متداول قبلی هم فقط به شرح تغییرات پرداخته شود. در این قسمت  ابزار سنجش مورد استفاده باید دقیقاَ معرفی شوند.

6-یافته‏ ها و بحث

 نتایج حاصله از پژوهش‌ می‌تواند به صورت جدول ، نمودار، نقشه، نگاره (مدل شماتیک) ارائه گردد. این موارد باید در بخش یافته‏ها به طور کاملاً روشن و به راحتی قابل درک و بیانگر واقعی داده‌های حاصل از پژوهش‌ باشند. ارقام ارائه شده در جداول و سایر موارد باید در این بخش مورد بحث و تفسیر قرار گیرند. نتایج ارائه شده نباید به صورت جدول، منحنی یا متن نوشتاری تکرار گردد. یک جدول باید حداکثر در یک صفحه گنجانده شود و دارای عنوان مشخص باشد. عنوان باید تا حد ممکن کوتاه،‌ واضح و بیانگر محتوای جدول مربوطه باشد. برای نوشتن عنوان جدول (یا نمودار) باید پس از ذکر کلمه “جدول” (یا “نمودار“)، شماره آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان جدول (یا نمودار)، نوشته شود. جداول باید بصورت نیمه بسته (با حداقل خطوط افقی و بدون خط عمودی) تهیه شود. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، برای بیان توضیح‌های اضافی در خصوص هر جدول می‌توان به ترتیب از علائم اختصاری     *، ** ، ***   و … در متن جدول استفاده کرد و با نشان دادن آنها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد. شکل‌های کامپیوتری، ترسیمی و عکس‏ ها باید بطور کامل واضح و در صورت لزوم دارای واحد باشند و عنوان هر یک در زیر آن‏ ها نوشته شود.

در این بخش، یافته ‏های ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته، توجه خواننده به موضوع اصلی تحقیق، فرضیه(های) مطرح شده در بخش مقدمه و نتایج بدست آمده از پژوهش و یا خلاء‏های مشاهده شده در این روابط معطوف می‌گردد و در نهایت به زمینه‏ هایی که نیاز به پژوهش بیشتری دارند اشاره می‌شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش یا پژوهش‏ های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام موارد کاربردهای عملی و تئوری پژوهش انجام شده و استنتاج اساسی از آن ارائه شود.

7- نتیجه ‌گیری وپیشنهادها

بخش نتیجه‌گیری وپیشنهادها در پایان مقاله آورده می‌شود که درآن نتایج اصلی مقاله را به طور مختصر بیان نموده و درصورت نیاز، پیشنهاداتی ارائه شود.

8- سپاسگزاری 

 نویسنده (گان) می‏ توانند از اشخاص، سازمان‏ها، ارگان‏ها و یا هر فرد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، عملیات صحرائی و غیره را فراهم نموده اند  و یا در اجرای آن کمک کرده اند تشکر و قدردانی نمایند. توصیه می شود این قسمت تا حد ممکن کوتاه و حداکثر تا 50 کلمه باشد.

9- منابع

منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشد. منبع نویسی براساس آخرین نسخه دستورالعمل (Publication Manual of the American Psychological Association (APA)   به شرح زیر تهیه شود:

1-9- نحوه ارائه منابع در متن مقاله – منابعی مجاز به ارائه در این بخش هستند که به صورت کتاب، مقاله یا مقاله کوتاه چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات مختلف و از طریق کتابخانه‌ها یا پایگاههای اطلاعاتی قابل دسترسی  باشند. در متن مقاله باید بعد از نام خانوادگی نویسنده‌(گان) آن منبع، و سال انتشار مقاله در داخل پرانتز آورده شود. در مورد مقالاتی که بیش از دو نویسنده دارند، فقط نام نویسنده اول همراه با کلمه “همکاران”  (برای منابع فارسی) و یا حروف   .et al(برای منابع خارجی) آورده شوند. به عنوان نمونه:

-  (شهبازی، 1381)

-  (رضایی­ زاده و همکاران، 1391)

-    راشید (Rasheed ,2000)

-  الدر و دروی (Elder & druy, 2001) (در منبع نویسی درون متن از علامت & به جای واژه and استفاده شود).

-  عزیزی و همکاران (Azizi et al., 2010)             

2-9- نحوه ارائه لیست منابع لازم است به کلیه منابع فارسی و لاتین در متن اشاره شده و در لیست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین به ترتیب حروف الفبا آورده شود. در صورتی که از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد باید مقاله‌های آن نویسنده بر حسب تسلسل زمانی افزایشی شماره‌گذاری گردد. در صورتی که یک نویسنده مقاله‌هایی مستقل  و مشترک با سایر نویسندگان داشته باشد، ابتدا مقاله‌های مستقل وی و سپس مقاله‌های مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام فامیل نفرات بعدی و تسلسل انتشار، شماره‌گذاری می‌گردند. برای آگاهی از شیوه نوشتن منابع براساس دستورالعمل APA   به نمونه‌های زیر توجه شود:

کتاب

         شهبازی،‏ا. (1372). توسعه و ترویج روستایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

Roling, N. (1988). Extension science: Information systems in agricultural development. Cambridge: University of Cambridge.

 

Roling, N., and  Jiggins, J. (1998). The ecological knowledge system. In N. Roling,  and  M. A. Ewagemakers (Eds.), Facilitating sustainable agriculture: Participatory learning and adoptive management in times of environmental uncertainty, PP. 283-311. Cambridge:

مجله‏، با یک نویسنده

        ملک محمدی،ا. (1374). شاخص‏ های مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی. جهاد، شماره 183، صص 21-17.

Karami, E. (1986). Agricultural extension in development theory: Some conceptual

.and empirical considerations. Journal of  Extension Systems,2 (2), 61-69

مجله، دو نویسنده

 

 

        زمانی‏، غ.، و آزادی، ح. (1381). انتخاب آگاهانه و تحصیل در رشته کشاورزی.  مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 18، شماره دوم، صص 110-100.

Salmanzadeh, S., and  Jones, G.E. (1981). Transformations in the agrarian structure in Southwestern Iran. The Journal  of Developing Areas, 15, 199-214.

 

Valizadeh, N., and Hayati, D.(2021). Development and validation of an index to measure agricultural sustainability. Journal of Cleaner Production. 250, Doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123797.

 

پایان‏ نامه

موحدی، ر. (1377). بررسی اثر ‏بخشی طرح‏های مشترک تحقیقی - ترویجی از دیدگاه مروجان و محققان استان لرستان و کرمانشاه. پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

Holtom, d. (2004). Coercion and consent: The World Bank in Tanzania, 1970 - 2001, Ph.D. Dissertation. Centre for Development Studies, University of Wales, Swansea, UK.

Nkomo, N. (2009). A comparative analysis of the web information seeking behavior of students and staff at the University of Zululand and the Durban University of Technology. M.A. Thesis. University of Zululand.

 همایش، کنفرانس، سمینار، گردهمایی، سمپوزیوم

سلاجقه، س.، و ملا‏زاده، م. (1390). نقش سرمایه‏ های اجتماعی در ایجاد سرمایه ‏های فکری (مطالعه موردی: شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان). مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‏ ای حسابداری سرمایه فکری، گنبد کاووس، 1 اردیبهشت، صص 8-1.

Karamidehkordi, E., and Hashemi, A. (2010). Farmers’ knowledge of integrated pest management: A case study in the Zanjan province in Iran. Paper presented at the Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food (ISDA) June 6th, Montpellier, France.

 

 

سایت

مرکز آمار ایران. (1391). چکیده نتایج طرح آمار‏گیری نیروی کار در سال 1390. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:

< http://library.sci.org.ir.DIGIB/getfile.aspx?filed=1999>

Wenjuan, N., Huimin, W., and Lei, Q. (2009). A framework of trans-boundary water conflict model based on qualitative simulation of behavior. International Conference on Engineering Management and Service Sciences. Available at:

.

توجه:لازم است که آدرس دقیق الکترونیکی مقالات ، پایان نامه‏ ها و کتب برگرفته از اینترنت درپایان منابع قید گردد.

 

11- چکیده به زبان انگلیسی

ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی به انگلیسی باید ارائه شود.

دیگر نکته‌ها 

1- مقاله های کامل به مقاله هایی گفته می شود که حاصل یافته ‏های پژوهشی بدیع بوده که پس از بررسی منتقدانه داوران و تصویب شورای دبیران به چاپ می ‏رسد. حداقل تعداد صفحات مقاله 15 صفحه است.

2- مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله‌ها و نیز رعایت حقوق دیگر مؤلفان و پژوهشگران به عهده نویسنده‌(گان) مقاله می‌باشد.

3- اتخاد تصمیم نهایی درباره رد یا پذیرفتن و نیز هرگونه ویرایش لازم در مقاله‌ها برای شورای دبیران محفوظ است.

4- مقاله‌های پذیرفته نشده به نگارنده‌(گان) آن برگشت داده نمی‌شود.

5- کلیه واحدهای مقاله باید در سیستم متریک ارائه شوند.

6- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه‌های احتمالی، توصیه می‌شود که نگارندگان پیش از ارسال مقاله به این مجله، از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی‌های احتمالی را برطرف کنند.

 

فرم تعهد نامه

ورد- فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

ورد- فرم تعارض منافع