اخبار و اعلانات

اطلاعیه در خصوص بارگذاری آخرین شماره نشریه و بارگذاری شماره آتی

به استحضار می رساند که جدیدترین شماره مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در سیزدهم اسفند 1399 در سایت مجله بارگذاری شده است و شماره آتی نیز طبق روال سال‌های پیشین در اواخر شهریور 1400 بارگذاری خواهد گردید.

مطالعه بیشتر