تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 329
تعداد نویسندگان 578
تعداد مشاهده مقاله 222,115
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174,342
نسبت مشاهده بر مقاله 675.12
نسبت دریافت فایل بر مقاله 529.91
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 789
تعداد مقالات رد شده 551
درصد عدم پذیرش 70
تعداد مقالات پذیرفته شده 186
درصد پذیرش 24
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 143

  

 

توجه: دوره (جلد)های2 تا 10 مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی در سایت قدیم به آدرس  /http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej   قابل دسترس می باشد.

 توجه: بدین وسیله به اطلاع مخاطبان محترم مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران می رساند که از جلد 16- شماره 2- سال 1399 به مقالات این نشریه، شناسه اختصاصی DOR تعلق گرفته است و از این پس، این شناسه در صفحه اول مقالات درج خواهد گردید و شما می توانید در منابع به این شناسه اختصاصی استناد فرمایید.

 توجه: به منظور رعایت اخلاق علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، مقالاتی که در این نشریه، فرآیند بررسی و داوری را طی می نمایند، به وسیله نرم افزار همانند یاب، مورد کنترل دقیق قرار خواهند گرفت.

 

* نوع مقاله‏ های قابل انتشار در این نشریه عبارتند از: مقاله های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، مفهومی، کاربردی

اطلاعیه

 با توجه به مصوبات حوزه نشریات وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری ضروری است که از این پس به همراه مقالات فرم ارسال مقاله (تعهد نامه) که در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است، نیز ارسال گردد. بدیهی است که مقالات بدون فرم ارسال مقاله در دستور کار قرار نخواهند گرفت.

اطلاعیه

این نشریه از سال 1383 توسط انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران منتشر شده و حق چاپ آن برای این انجمن محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره 3/7172 مورخ 1384/12/23 توسط کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده است و هرسال دو شماره از آن به وسیله انجمن علمی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران چاپ و منتشر می شود.

توجه:

 با توجه به مصوبات حوزه نشریات وزارت محترم عتف، ضروری است از این پس به همراه مقالات ارسالی فرم ارسال مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده نیز ارسال گردد. بدیهی است مقالات بدون فرم ارسال مقاله از روند بررسی خارج خواهند شد.

 

توجه:

** چاپ مقاله در نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران مستلزم پرداخت هزینه توسط نویسندگان محترم می باشد. گفتنی است که این هزینه بر مبنای آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری محاسبه می گردد. هزینه دریافتی مبلغ 50000 (پنجاه هزار تومان) در ازای هر صفحه از مقاله در فرمت مجله است.  

آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پردازش هزینه مقالات

chart

 

 

 

 

*  رتبه: ب و Q1 

*  ضریب تأثیر: 0/792

* نرخ پذیرش مقالات در این نشریه علمی: 23 درصد

* میانگین بازه زمانی فرآیند داوری تا پذیرش نهایی از زمان دریافت مقاله: 4/5 ماه

* میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقاله: 7 روز (یک هفته) 

* مقالات دریافتی حداقل توسط سه داور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

* نوع داوری:                                  دو سو ناشناس

  • نوع دسترسی:                              رایگان (تمام متن)

 

copyright
copyright

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

شماره جاری: دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-225 

تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

صفحه 21-44

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی


شناسایی مؤلفه‌ها و الزامات نظام ترویج کشاورزی تکثرگرا در ایران

صفحه 45-64

مدینه عثمانپور؛ روح اله رضائی؛ فرزاد اسکندری؛ عبدالله موموندی