تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 331
تعداد نویسندگان 583
تعداد مشاهده مقاله 231,134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 180,420
نسبت مشاهده بر مقاله 698.29
نسبت دریافت فایل بر مقاله 545.08
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 799
تعداد مقالات رد شده 554
درصد عدم پذیرش 69
تعداد مقالات پذیرفته شده 188
درصد پذیرش 24
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 143

  

 

توجه: دوره (جلد)های2 تا 10 مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی در سایت قدیم به آدرس  /http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej   قابل دسترس می باشد.

 توجه: بدین وسیله به اطلاع مخاطبان محترم مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران می رساند که از جلد 16- شماره 2- سال 1399 به مقالات این نشریه، شناسه اختصاصی DOR تعلق گرفته است و از این پس، این شناسه در صفحه اول مقالات درج خواهد گردید و شما می توانید در منابع به این شناسه اختصاصی استناد فرمایید.

 توجه: به منظور رعایت اخلاق علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، مقالاتی که در این نشریه، فرآیند بررسی و داوری را طی می نمایند، به وسیله نرم افزار همانند یاب، مورد کنترل دقیق قرار خواهند گرفت.

 

* نوع مقاله‏ های قابل انتشار در این نشریه عبارتند از: مقاله های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، مفهومی، کاربردی

اطلاعیه

 با توجه به مصوبات حوزه نشریات وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری ضروری است که از این پس به همراه مقالات فرم ارسال مقاله (تعهد نامه) که در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است، نیز ارسال گردد. بدیهی است که مقالات بدون فرم ارسال مقاله در دستور کار قرار نخواهند گرفت.

اطلاعیه

این نشریه از سال 1383 توسط انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران منتشر شده و حق چاپ آن برای این انجمن محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره 3/7172 مورخ 1384/12/23 توسط کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده است و هرسال دو شماره از آن به وسیله انجمن علمی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران چاپ و منتشر می شود.

توجه:

 با توجه به مصوبات حوزه نشریات وزارت محترم عتف، ضروری است از این پس به همراه مقالات ارسالی فرم ارسال مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان بارگذاری شده نیز ارسال گردد. بدیهی است مقالات بدون فرم ارسال مقاله از روند بررسی خارج خواهند شد.

 

توجه:

** چاپ مقاله در نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران مستلزم پرداخت هزینه توسط نویسندگان محترم می باشد. گفتنی است که این هزینه بر مبنای آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری محاسبه می گردد. هزینه دریافتی مبلغ 50000 (پنجاه هزار تومان) در ازای هر صفحه از مقاله در فرمت مجله است.  

آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پردازش هزینه مقالات

chart

 

 

 

 

*  رتبه: ب و Q1 

*  ضریب تأثیر: 0/792

* نرخ پذیرش مقالات در این نشریه علمی: 23 درصد

* میانگین بازه زمانی فرآیند داوری تا پذیرش نهایی از زمان دریافت مقاله: 4/5 ماه

* میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقاله: 7 روز (یک هفته) 

* مقالات دریافتی حداقل توسط سه داور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

* نوع داوری:                                  دو سو ناشناس

  • نوع دسترسی:                              رایگان (تمام متن)

 

copyright
copyright

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

شماره جاری: دوره 19، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-216 

واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان

صفحه 139-156

10.22034/iaeej.2023.185224

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ طاهر برزگر؛ عصمت مهاجری؛ یونس خسروی