تحلیل رفتار حفاظت از خاک در جالیزکاران دهستان دشت‌روم، شهرستان بویراحمد:کاربرد تئوری انگیزش حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشگاه یاسوج


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Soil Conservation Behavior of Summer Crop Producers in Dashtroom Dehestan, Boyer-Ahmad County: The Application of Protection Motivation Theory

نویسندگان [English]

  • nahid kamali moghadam 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 university yasouj agriculture
2 Yasouj University
چکیده [English]