نویسنده = داریوش حیاتی
تعداد مقالات: 14
1. تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

نازنین کیانمهر؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی


3. سازه‌های مؤثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-214

محمد محمد رضایی؛ داریوش حیاتی


4. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


7. نگرش زیتون‌کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-46

مدینه جاویدی؛ داریوش حیاتی


8. سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-144

مرضیه نوروزی؛ داریوش حیاتی