نویسنده = داریوش حیاتی
تعداد مقالات: 14
1. تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-100

10.22034/iaeej.2019.96422

نازنین کیانمهر؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی


3. سازه‌های مؤثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-214

محمد محمد رضایی؛ داریوش حیاتی


4. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


7. نگرش زیتون‌کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-46

مدینه جاویدی؛ داریوش حیاتی


8. سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-144

مرضیه نوروزی؛ داریوش حیاتی