کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 9
2. سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 39-51

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضائی مقدم؛ علی اسداله‏ پور


3. ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


7. عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی


9. ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 105-118

حشمت اله سعدی؛ عطیه سلیمانی