کلیدواژه‌ها = جهاد کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-113

مرجان منصوری؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ مهدی امامدادی طارمی