تعداد مقالات: 222
2. مقایسه رضایتمندی کشاورزان از اجرای طرح تسطیح مهندسی و لیزری در استان فارس

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-20

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


3. شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


5. شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی


6. عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه های تمرکز زدایی ترویج کشاورزی کشور

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-13

مصطفی مرادی کفراج؛ احمد رضوانفر؛ ایرج ملک محمدی


9. تعیین کننده‌های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-15

نوشا ناهید؛ عزت اله کرمی


10. تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-17

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت برتون


13. تحلیل سازه ‏های محیط‌ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ‏زیست روستاییان شهرستان باغ‏ملک استان خوزستان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

امیر نعیمی؛ روح اله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور


14. مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-19

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


15. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398


16. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


17. سخن سردبیر

دوره 16، شماره 1، شهریور 1399


18. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-22

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی


20. زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-22

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


21. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


25. دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-31

محمد رضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی