تعداد مقالات: 216
2. مقایسه رضایتمندی کشاورزان از اجرای طرح تسطیح مهندسی و لیزری در استان فارس

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


3. شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


4. تحلیل سازه‌های پیش برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-15

غلامرضا مجردی؛ سیده شیرین گلباز؛ حمیده عطایی


5. شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی


6. عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه های تمرکز زدایی ترویج کشاورزی کشور

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

مصطفی مرادی کفراج؛ احمد رضوانفر؛ ایرج ملک محمدی


8. سازه‌های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

شبیر کرمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


9. تعیین کننده‌های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

نوشا ناهید؛ عزت اله کرمی


10. تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت برتون


13. تحلیل سازه ‏های محیط‌ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ‏زیست روستاییان شهرستان باغ‏ملک استان خوزستان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

امیر نعیمی؛ روح اله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور


14. مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-19

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


15. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398


16. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


17. شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه؛ تحلیل رفتار بهره‌برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

لطیف محمدزاده؛ منصور غنیان؛ افشین مرزبان؛ سمیه شادکام تربتی


18. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی


20. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


22. تعیین مولفه‌های تاثیرگذار بر نیت بهره‌برداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 16-30

حجیر آزادی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


23. تعیین‌کننده‌های فعالیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

محسن مهدیان بروجنی؛ مصطفی احمدوند


24. دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-31

محمد رضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


25. ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی